Evidence tržeb z minoritní činnosti

14.01.2017

Evidované tržby z činnosti malého rozsahu - tzv. minoritní činnosti - které by měly evidenční povinnosti podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusí podnikatel evidovat, pokud:

  • nejsou realizovány v samostatné provozovně, tzn. minoritní činnost je realizována ve stejné provozovně jako činnost hlavní, a zároveň
  • tvoří maximálně 49 % z celkových plateb této provozovny a současně v této provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Má-li podnikatel v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií tržby z minoritních činností sčítají.

V případě, že podnikateli vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky musí ve stejném okamžiku začít evidovat i tržby z minoritní činnosti.