Komisní prodej

16.01.2017

Nepřímé zastoupení a komisní prodej

Specifika evidování v případě komisního prodeje.

Zákon o evidenci tržeb obsahuje speciální právní úpravu pro nepřímé zastoupení (§ 8 ZoET) tj. pro případ, kdy jedná poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka. Dle této právní úpravy je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Jedná se o zvláštní ustanovení zejména pro situace, kdy je uzavřena komisionářská smlouva.

Komisní prodej je specifický typ prodeje (např. zastavárna), kdy majitel - komitent svou věc prodává prostřednictvím prodejce - komisionáře, který funguje jako zprostředkovatel prodeje. Věcným záměrem je, aby uvedenou tržbu vždy evidoval komisionář (prodejce). Komisionář (prodejce) prodává za majitele věc a přijímá od zákazníka platbu. Pokud prodejce od zákazníka dostane za zboží zaplaceno v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, bude transakce podléhat evidenci tržeb a prodejci vznikne povinnost tržbu zaevidovat. Tržbu v tomto případě zaeviduje v celém rozsahu - bez ohledu na to, zda obsahuje či neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně komisionáře (zejména marži).

Je-li komitent podnikatelem a komisionář (prodejce) mu peníze získané prodejem zboží bude vyplácet v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, vznikne komitentovi povinnost přijatou tržbu řádně zaevidovat dle zákona o evidenci tržeb a vystavit komisionáři nejpozději v okamžiku uskutečnění transakce účtenku.